Химикаловози и всичко, което трябва да знаете за тях

Химическите танкери са вид товарни кораби, които са специално конструирани да превозват течни химикали в насипно състояние. Те са основната форма на транспорт, когато става въпрос за придвижване на стоките, които осигуряват енергийните нужди на света от точка А до точка Б.

Подобно на петролните танкери, танкерите за химикали се разпознават лесно по тяхната надстройка, която е на кърмата и има дълга и плоска палуба отпред. На тази палуба (която се вижда по-лесно от птичи поглед или дрон) има система от отвори и тръбопроводи за баласт и товари.

Всичко, което трябва да знаете за химическите танкери

Някои хора бъркат петролните танкери с химикаловози, тъй като те изглеждат много сходни, особено за някой, който не се е сблъсквал с тях преди това. Но първото нещо, което трябва да знаете е, че танкерите не са създадени съвсем еднакво и категорията е разделена на няколко различни подразделения.

 • Петролни танкери

Освен петрол, тези танкери превозват бензин, парафин и керосин. Затова и се разделят на танкери за суров петрол и танкери за петролни продукти. Разликата между тях е, че танкерите за суров петрол пренасят суров петрол от мястото, където е бил извлечен, до промишленото предприятие, където трябва да бъде рафиниран; докато по-малките танкери за продукти транспортират вече рафиниран петрол по-близо до пазара, на който трябва да бъде разпродаден.

 • Газовози

Газът играе доста голяма роля в човешкия живот – от приготвянето на Вашата вечеря и осигуряване на отоплението в дома Ви, до генерирането на енергия и захранването на транспорта. Това го прави изключително ценен като стока. 

И така, какво всъщност превозва газовозът? Газът бива различни видове, така че докато един танкер може да превозва LNG (втечнен природен газ), друг може да превозва LPG (втечнен нефтен газ) от едно пристанище до друго.

 • Химикаловози

Следващите в списъка са химикаловозите, но докато газовият танкер транспортира газ, а петролният танкер превозва суров нефт или петролни продукти; химическите танкери превозват товари с потенциално вредни и вредни вещества – в течна форма и в насипно състояние.

Класификация на химикаловозите 

Най-общо казано, химическите танкери се разделят на три категории. По-голямата част от танкерите, според оценката на IMO, са тип две и три. Класификациите са:

 • Тип 1: Тези танкери превозват химикали, които представляват най-сериозната заплаха за околната среда в случай на разлив или теч. Те трябва да бъдат конструирани с най-високо ниво на мерки за безопасност за отстраняване или ограничаване на щетите в случай на авария.
 • Тип 2: Тези танкери превозват химикали, които представляват сериозна заплаха за околната среда в случай на разлив или теч. Те трябва да бъдат конструирани със значителни мерки за безопасност за елиминиране или ограничаване на щетите в случай на авария.
 • Тип 3: Тези танкери превозват химикали, които представляват значителна заплаха за околната среда в случай на разлив или теч. Те трябва да бъдат конструирани с подходящи мерки за безопасност за отстраняване или ограничаване на щетите в случай на авария.

Какво превозват химическите танкери?

Думата „химикал“ има конотации на вредност и токсичност, но разбира се, повечето от нас използват химикали в ежедневието си, без дори да се замислят.

Химикалите, които танкерите транспортират са разнообразни и варират от сярна киселина (използвана във всичко – от лекарства до експлозиви) до сода каустик (използвана в производството на сапуни и свещи). Разбира се, това са два доста крайни примера. 

Единственото общо нещо, което тези химикали могат да имат, е тяхната заплаха за екологията поради потенциала им да замърсяват, ако възникне разлив.

Някои от химикалите, които могат да бъдат транспортирани на тези химически танкери са следните:

 • Метанол
 • Сярна киселина
 • Палмово масло
 • Фосфорна киселина
 • Растително масло
 • Сода каустик
 • Лой

Химикаловозите и техният дизайн 

Като се има предвид техният товар, танкерите за химикали са трябва да бъдат проектирани и построени така, че да посрещнат всички потенциални рискове.

За да се отговори на изискванията за безопасност, тези танкери трябва да бъдат построени с двоен корпус. Това означава, че танкерът трябва да има правилен, макар и удебелен и подсилен корпус с вътрешен корпус, който обикновено е няколко метра навътре. Добавянето на втори корпус помага да се гарантира, че корабът е както водонепропусклив, така и устойчив на течове, ако възникне някаква повреда. 

Химическият танкер също трябва да бъде изграден с няколко различни резервоара за различните товари. Тези резервоари са или направени от неръждаема стомана, или покрити отвътре със специализирана боя или епоксиди. Например цинкова боя или фенолна епоксидна смола.

Видът на превозвания химикал зависи от вида на резервоара на борда на кораба. Например, нещо като палмово или растително масло може да се транспортира в резервоар с епоксидно покритие, докато по-опасна стока като киселина ще трябва да се съхранява в резервоар, изработен от неръждаема стомана.

Тези плавателни съдове също могат да бъдат натоварени да превозват няколко различни химикали наведнъж. В този случай, товарните резервоари трябва да бъдат по-малки и отделни тръби трябва да пренасят различните течности до тези резервоари. Това означава, че благодарение на тези различни тръби и резервоари, един танкер за химикали би трябвало да може да качи, транспортира и разтовари няколко вида химически товари, без нито един от товарите да бъде замърсен.

Операциите, които се извършват на борда на химикаловозите 

Подобно на много товарни кораби и танкери, химикалите на борда може да се наложи да бъдат доставени до различни пристанища. Следователно, като всички операции по товарене и разтоварване, планирането трябва да се извършва щателно, като времето и безопасността трябва да бъдат от първостепенно значение.

Също така, екипажът трябва да почисти и проветри резервоарите старателно, след като последният товар бъде разтоварен и преди следващият товар да може да бъде качен на борда. Това е от изключително значение, тъй като остатъкът от последния товар може да има неблагоприятен ефект върху следващия. Може да се стигне до там, че този следващ товар да е запалим и следователно изключително опасен.

Колко бързо може да се извърши почистването зависи отчасти от материала на резервоара или покритието.

Химическите танкери и мерките за безопасност

Има два различни кодекса, на които трябва да отговарят химикаловозите. И те са следните: 

 • Кодекс BCH 
 1. BCH е кодексът за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние
 2. Отнася се за танкери, които са преустроени или построени преди 1 юли 1986 г.
 3. Отнася се и за танкери, които превозват вредни или опасни течни химикали (с изключение на нефт)
 • Кодекс IBC 
 1. IBC е международният кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
 2. Отнася се за танкери, които са преустроени или построени на или след 1 юли 1986 г.
 3. Отнася се и за танкери, които превозват вредни или опасни течни химикали (с изключение на нефт)

Финални думи

Въпреки потенциалния риск, който идва с химикаловозите и тяхното съществуване, те са основният начин за транспортиране на химикали, които играят незаменима роля в нашето ежедневие. 

За повече информация за работата на химикаловози, вижте последните ни обяви.

Leave a Comment