Какво трябва да знаем преди да се присъединим към екипаж на кораб?

Тук ще разгледаме от какво се състои корабният екипаж и какви роли съдържа.

Какво представлява корабният екипаж?

Той се образува от лицата, които работят на кораба за постоянно. Освен това, той е вписан в екипажен списък, който е задължителен за всеки един кораб.  Абсолютно всички негови членове трябва да са над 18-годишна възраст, да са моряци, да имат нужната подготовка, здраве и квалификации. Освен това, всеки моряк трябва да има моряшки паспорт и други документи, които удостоверяват неговата самоличност. Единственото изключение за годините на моряците е, че те могат да са между 16 и 18-годишна възраст, ако са на практика на кораба.  

Дори да не изпълнявате моряшки задължения на самия кораб (ако сте готвач, примерно), пак е нужно да преминете обучение относно моряшките задължения; защото безопасността на кораба (Вашата и на хората около Вас – било то гости, пътници или екипаж) е по-важна от всичко останало.

Що се отнася до броя на самия екипаж, в зависимост от самия кораб и броя на съоръженията на него; екипажът може да варира от 5 души до над 1000. Малките влекачи могат да имат екипаж между 5-10 души; товарните кораби – между 15 и 50; а пътническите кораби – могат да надвишат 1000. 

Как е устроен екипажа на кораба?

Универсалната организация на кораба се състои от три нива на отговорност – управленско, оперативно и изпълнителско. Също така, тя винаги сформира следните три департамента или команди, под една или друга форма: 

Палубна команда

Екипажът, включен в тази команда изпълнява организационни и управленски дейности на кораба. Към това ниво спадат капитанът, старши помощник капитанът, главният механик и вторият механик. Естествено, капитанът е отговорен за всяка една дейност на борда. Неговите права като представител на държавата на флага са на изключително високо ниво, също.

Машинна команда

Тази команда включва лицата, които изпълняват дейности, свързани със задълженията на офицер от  състава на навигационната вахта, машинната вахта или радио офицер  под ръководството на лице от управленско ниво. По-конкретно това ниво заемат вахтените помощник капитани, вахтените механици и електромеханика. 

Домакинска команда

Тук се включват лицата, които изпълняват дейности под ръководството на офицер от оперативно или управленско ниво (от машинната и палубната команда), тоест – тяхната отговорност е на изпълнителско ниво. Тези лица могат да заемат ролите на домакин, готвач, камериер и други. 

Нещо, което е нужно да отбележим тук е, че корабните команди и позиции постоянно се трансформират (появяват се допълнителни или се изменят), някои дори изчезват. Това се случва поради стремежа на корабната организация да се адаптира към технологичните промени, приоритетите в пазарната икономика и изискванията на международното морско законодателство. Пример за това е радиокомуникационната секция на кораба, която в процеса на развитие на технологиите на редица търговски кораби като танкери, контейнеровози, кораби за насипни товари и т.н., просто изчезва и функциите й биват поети от вахтените помощник капитани.  Друг пример за тази тенденция се наблюдава и при пътническите кораби – при тях се установява нуждата от напълно нов хотелски отдел, които си има собствен ръководител. За да добиете по-ясна представа – на товарен кораб не би било нужно да се създава такъв отдел поради липсата на пасажери.

Какво е работното време на корабния екипаж?

Според националните правила, моряците бива да се придържат към максималното работно време, което не бива да превишава 14 часа за всеки 24-часов период и 72 часа за всеки 7-дневен период; или минималната почивка, която не може да бъде по-малко от 10 часа за всеки 24-часов период или 77 часа за всеки 7-дневен период. Членовете на корабния екипаж могат да работят средно по 8 часа на ден, като е възможно да са и повече, само ако се спазва правилото за средно 48 работни часа на седмица в рамките на 12 месеца. 

Разбира се, всеки кораб, спрямо своя вид и пътищата, по които плава (било то речни, морски, океански), си има своите правила и работно време, строго определени за всеки един член на своя екипаж. На всеки моряк трябва да му се осигуряват поне два дни и половина месечно почивка, която да се счита към неговия платен годишен отпуск. 

Също така, ако работите на кораби, които плават във вътрешните водни пътища, има правило, изчисляващо колко последователни работни дни се равняват на колко почивни дни; като 0,2 почивни дни се падат за всеки последователен работен ден, ако работите от 1 до 10 дни; 0,3 почивни от 11 до 20 дни и 0,4 почивни от 21 до 31 последователни работни дни. Това означава, че ако служител работи 12 последователни дни; той ще има право на 3,6 дни почивка.

Нужно е да отбележим, че не е позволено да се надвишават 31 последователни работни дни по закон и че почивките, когато се взимат, се вземат за целия ден. Това означава, че този служител, работил 12 последователни дни, може да се наслади на 3 последователни почивни дни, също. 

Какво трябва да знаем за екипажа на пасажерски кораб? 

Хотелският отдел и неговата структура 

По-голямата част на екипажа на пасажерските кораби се състои от гореспоменатият хотелски отдел, който се наблюдава само при този тип кораби. Този отдел сам по себе си е разделен на други отдели като настаняване, администрация, развлечения и храни и напитки. Естествено, на всеки един кораб тази структура се различава и може би разширява, особено що се отнася до големите пасажерски кораби; тъй като те могат да имат и салони за красота, различни театрални и фитнес зали, сауни, спа, басейни, казина и много други. 

Както и вече споменахме по-горе, всеки член на екипажа на пасажерски кораб, намиращ се в този хотелски отдел, е нужно да има абсолютно всичките квалификации, опит и подготовка като другите моряци.

Разнообразните позиции, които той предлага

Всеки един от тези малки хотелски подотдели предлага изключително много работни позиции, които Ви дават възможност да работите на кораб без да е нужно да сте завършили специално Военноморско училище като механик, капитан, моряк и др. Това е така, защото, дори да сте работили на сушата като продавач в магазин – ако на кораба има магазин и Вие имате съответните квалификации и опит; Вие можете да работите точно това!

Други примерни работни позиции в тези отдели са – камериер, рецепционист, бар сервитьор, музикант, танцьор, фитнес инструктор, фризьор и изключително много други позиции, които имаме тук – на сушата, също. Понякога служителите на корабните магазини, казиното и спа центъра се наемат директно от търговската марка, която предлага тези услуги, а не от корабната компания.

Кой ръководи отдела

’’Капитанът’’ на хотелския отдел е круизният директор – той ръководи и го организира. Освен круизният директор, примерни управленски позиции в този отдел са – главният камериер, хотел мениджърът, мениджърът на ресторанта (и/или бара) и други. Ако искате да знаете повече за работата на пасажерски кораби, можете да прочетете тук! 

Какво трябва да знаем за заплатите на членовете от корабния екипаж? 

Заплатите на корабния екипаж са добри и Ви дават уникалната възможност да пестите, тъй като униформата, настаняването и храната са неща, които самият кораб покрива за Вас. Това минимизира Вашите разходи изключително много, дори почти ги свежда до нула.

Обикновено, заплатите са в евро или долари, според корабната компания, като на пасажерските кораби заплащането включва комисионни, дял от бакшиши и лични бакшиши, освен основната фиксирана заплата. Например – средната месечна заплата за втори инженер през 2017 на круизен кораб достига 7,500 евро.

Що се отнася до различните видове търговски кораби, проучване за 2020 показва, че един капитан на товарен кораб средно получава около 90,000 щатски долара годишно, но, в зависимост от товара и водите, в които плавате; заплатата може да се вдигне до 153,070 щатски долара годишно.

Важно е да се отбележи, че договорът на всеки член от екипажа е с различно времетраене и когато говорим за годишна заплата, тя може да се базира на 4-месеца, на 6-месеца и т.н., в зависимост от договора, а не на цяла година. 

Важни неща, които трябва да знаем преди да се присъединим към корабния екипаж

Здравето е най-важно

Освен отличният работен опит, квалификации и подготовки, посочени по-горе; за да имате правото да работите на кораб, Вие трябва и да сте здрави. Нужно Ви е валидно медицинско, което потвърждава, че Вашето здравословно състояние Ви позволява да вършите задълженията си без проблем. Ако случаят е неотложен, член на екипажа е възможно да работи без валидно (или изтекло) медицинско до достигане на следващото пристанище, където членът на екипажа може да получи валидно такова.

Важно е да се знае, че това изключение не бива да надвишава три месеца и е нужно да има съответното разрешение от компетентният орган. Освен това, ако планирате да плавате в международни води с кораб, трябва да се уверите, че Вашето медицинско е и на английски език, също. Задължително е и членовете на всички екипажи да преминават редовни медицински прегледи и ако бива установен някакъв проблем – то да бъде намерено решение или лечение колкото се може по-бързо. 

Употребата на всякакви вещества е забранена

Що се отнася до вещества като алкохол, наркотици и др., всяко едно вещество, което Ви пречи по някакъв начин да си вършите правилно работата на кораба, е забранено. Тоест, дори да не сте на смяна в момента, ако корабът е в движение, Вие трябва да сте постоянно нащрек и готови да се включите, при нужда. Това води до заключението, че тези вещества са забранени както по време на Вашата смяна, така и извън работно време. Корабните компании дори извършват тестове за наркотици, не само преди да се качите на самия кораб, но и по време на Вашата служба – често без предупреждение. 

Това е така, защото, както и споменахме по-горе – Вашата безопасност и тази на останалите около Вас е най-важното нещо. Затова, ако планирате да бъдете част от екипаж на кораба, който Ви харесва (някой, тръгващ от Варна, например…), трябва да имате изключително бързи и правилни реакции, физическа възможност и знания за това какво следва, ако случайно възникне някакъв проблем или опасност. 

Leave a Comment