Условия за ползване на сайта 


Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате този уеб сайт. Тези условия представялват  ДОГОВОР между Вас и СИЙДЖОБС ЕООД , с който получавате правото да използвате безплатно или платено услугите на SeaJobs.BG и Sea-jobs.net за лични или търговски цели.


Осъществявайки достъп, от която и да е част от този сайт или от неговото съдържание, изпращане и включване към този сайт, или каквото и да е друго използване на този сайт и неговото съдържание, независимо дали сте посетител, нерегистриран или регистриран потребител, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия описани по-долу, моля да не използвайте този сайт.

 

ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА SeaJobs.BG и Sea-jobs.net


Всяко физическо или юридическо лице, което използва някои от услугите на сайта е „ПОТРЕБИТЕЛ“.
Достъпът до услугите на сайта от ПОТРЕБИТЕЛЯ е свободен, чрез регистрация и платен - посредством SMS или абонаментна услуга.
Като „ПОТРЕБИТЕЛ“ Вие получавате достъп до публикуваните информационните ресурси на сайта, коментарите в него, както и възможността за:


• публикуване и споделяне в интернет на информация във вид на текст, видео и изображения,
• създаване и персонализация на потребителски профили, с допълнителни възможности до информационните ресурси, чрез контролен панел;


Като „ПОТРЕБИТЕЛ“ Вие се съгласявате:

да поемете отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени;
да не използвате материалите от този сайт за търговски цели, ако нямате права да извършвате това;
коректно да попълвате своите данни във формите за: публикуване и споделяне на информация, регистрация или избор на платена услуга;
въведената от Вас информация във вид на текст, видео и изображения да бъде достоверна и коректно подадена, а коментарите в съответствие с добрия тон;
В регистрационната форма „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“ надлежно попълва контактна информация (име, имейл, телефон и др.,), като дава изрично съгласие да получава служебни съобщения, свързани с предоставената услуга и материали свързани с провеждането на имейл или факс кампании от SeaJobs.BG и Sea-jobs.net.
При регистрацията се избира потребителско име и парола. „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“ сам носи отговорност за запазването на тази парола от трети лица.

Уеб сайтът с домейни www.SeaJobs.BG и www.Sea-jobs.net, предлага услуги, които могат да бъдат достъпни при условие, че вие заплатите абонамент или извършите плащане на еднократна такса. В случай, че изберете обслужване подлежащо на заплащане, Вие приемате, да заплатите всички приложими такси, които бъдат наложени, както и всички приложими данъци. Таксите стават платими от ПОТРЕБИТЕЛЯ авансово, чрез методите на плащане, при ценови ставки, определени от maximot.bg и описани в част ПЛАТЕНИ УСЛУГИ И РЕКЛАМА.
Всеки „ПОТРЕБИТЕЛ“, може да публикува по една безплатна обява в сайта www.SeaJobs.BG и www.Sea-jobs.net.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


SeaJobs.BG и Sea-jobs.net се ангажират, да гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация (или абонамент). Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


SeaJobs.BG и Sea-jobs.net има правото да създава обобщен профил на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“, използвайки предоставената му от него информация, като ще изготвя демографски, географски и психографски профили.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


СИЙДЖОБС ЕООД се стреми да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността, инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски, както и възможност за намеса на трети лица или "ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.
maximot.bg не носи отговорност за технически прекъсвания, форсмажорни обстоятелства, профилактика на системата или разпореждане на компетентни държавни органи.
СИЙДЖОБС ЕООД и хората поддържащи услугите на настоящия сайт не носят отговорност за каквито и да е било преки, косвени, особени, случайни, последващи, или друг вид щети, в това число и загуба на информация, загуба на доход, прекъсване на бизнес отношения, времеви загуби или щети от друг род ( в това число и такива, породени от невнимание или друг вид законови нарушения), произтичащи от използването, или от неспособността да се използва информацията или предлаганите услуги на сайта.

СИЙДЖОБС ЕООД не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт, причинени в следствие на достъпа до него и използването му.
СИЙДЖОБС ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори - икономически и финансови, делови и други и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и интерпретиране на представената информация.www.SeaJobs.BG и www.Sea-jobs.net не може, да гарантира качеството и безопасността на предлаганите стоките и услугите, както и информацията за тях предоставена в различни части на сайта или в уеб сайтове на трети лица, свързани чрез линк или по друг начин с този уеб сайт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да прояви разум при изборът си на продукт или услуга.

www.SeaJobs.BG и www.Sea-jobs.net не носи отговорност за съдържанието на публикуваните коментари, съобщения, обяви или за каквито и да било други действия, извършвани от потребителите. Всеки „ПОТРЕБИТЕЛ“ носи отговорност за изразените от него мнения, като се придържате и съобразявате с всички описани условия.


www.SeaJobs.BG и www.Sea-jobs.net не носи отговорност за каквито и да са имуществени и неимуществени щети причинени от „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ на трети лица, обществени и политически организации, движения, етнически и религиозни общности, институции и др. maximot.bg не носи отговорност и за нарушаване на авторски права при публикуване на информация във вид на текст, видео и изображения от „ПОТРЕБИТЕЛЯ“. Отговорността е изцяло на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“. „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“ няма право да използва сайта или избраната от него услуга за цели, които са в противоречие с добрите нрави или забранени от българското законодателство.
maximot.bg предоставя услугите във вида какъвто са описани и предложени на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ към момента на предоставянето им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ

СИЙДЖОБС ЕООД си запазва правото да анулира обяви, деактивира регистрации, както и да прекрати едностранно предоставянето и поддържането на платена услуга, в случай че действията на „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ противоречат на правилата за ползване или законодателството в Република България, без да отправя предизвестие или да дължи обезщетение.
В определени случай използването на платена услуга изисква подписването на ДОГОВОР между „ПОТРЕБИТЕЛЯ“ и maximot.bg, тогава наред с условия за използване на сайта се прилагат и клаузите на договора.

ПРОМЕНИ


СИЙДЖОБС ЕООД си запазва правото да внася промени и/или подобрения в поддръжката, съдържанието и дизайна на сайта, включително и в настоящите Условия за използване, по всяко време без предизвестие.
При избор на платена услуга maximot.bg си запазва правото да променя ценовите условия и параметрите на предлаганите услуги без предизвестие.

1.Регистрация

1.1. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да използвате SEAJOBS.BG. Посещавайки SEAJOBS.BG и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила. Вие разбирате и приемате, че ще използвате SEAJOBS.BG по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.

1.2. При регистрация SEAJOBS.BG изисква информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме.

1.3. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и SEAJOBS.BG посредством имейл. Тази комуникация включва потвърждения при кандидатсване, информация за нови функции и услуги от сайта , предложения за позиции, информация за новини и ново съдържание.

Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.

 

2. Кандидатстване

SEAJOBS.BG не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати.  Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.???

3. Общи Условия

3.1. SEAJOBS.BG прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта.  Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате  риск. SEAJOBS.BG не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

3.2. SEAJOBS.BG не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

3.3. SEAJOBS.BG не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.?

 

Условия за Ползване от Фирми?

 

1.Регистрация

1.1. При регистрация SEAJOBS.BG изисква информация, която да ви идентифицира като юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. SEAJOBS.BG се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.

1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

1.5. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и SEAJOBS.BG посредством имейл. Тази комуникация включва административни имейли, кандидатури, информация за нови функции и услуги от , информация за новини и ново съдържание.?

 

2. Публикуване на Информация

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции.

2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате SEAJOBS.BG в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа: а) препратки към Вашия сайт с цел да го рекламира; б) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; с) или каквото и да със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

2.3. SEAJOBS.BG запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.

2.4. SEAJOBS.BG запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на юридическо лице; б) или ако юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности; в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

2.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, SEAJOBS.BG запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.6. SEAJOBS.BG се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.5. или когато за това има изрично съгласие.

2.7.SEAJOBS.BG запазва правото си да предоставя информация под формата на статистика, непозволяващ идентификация.?

 

3. Прекратяване на корпоративни акаунти

SEAJOBS.BG може да прекрати Вашия акаунт в  някой от следните случаи:

3.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на SEAJOBS.BG или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

3.2. при заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас;

3.3. при технически причини;

3.4. при дълъг период на неизползване.

SEAJOBS.BG запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина. ?

 

4. Съхранение на информация в корпоративни акаунти

Тази точка засяга техническото съхранение на данни , за информация относно Политика за защита на личните данни

С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:

4.1. технически причини

4.2. заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас

4.3. дълъг период на неизползване


?5. Общи Условия

5.1. SEAJOBS.BG прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. SEAJOBS.BG не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

5.2. SEAJOBS.BG не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

5.3.SEAJOBS.BG не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.
?

» Начална страница