Безопастност, сигурност и обучение

Борба с пожари на борда на кораб / част 1


14:15, 03 Февруари 2014

     Цялостната организация при  гасене на пожар на борда на кораба се състои от няколко тима, като отговорността и ръководенето на операцията е изцяло на капитана.     Въпреки, че задълженията на екипажа  варират за различнитекораби, обикновено старши помощника   отговаря за дейността на тимоветев местата за настаняване на екиапжа и пасажерите и на палуби пространство, аглавниятинженер е отговорен за операциите в и около машинното...


» прочети още

Тестови въпроси и отговори за придобиване на правоспособности за работа на море


13:45, 28 Ноември 2013

Генератор на тестови въпроси и отговори за подготовка и изпит пред Изпълнителна агенция  "Морска администрация"(ИАМА), за придобиване на правоспособности Капитан /Master/; Старши помощник /Chief officer/; Вахтен помощник капитан /Watch Keeping Officer/.     Примерни въпроси и отговори по МППСМ Примерни въпроси и отговори по функция "Корабоводене" Примерни въпроси и отговори по функция "Обработка и подреждане на товара"...


» прочети още

Класификационните организации в морската индустрия


07:35, 11 Декември 2013

Морските класификационни организации са неправителствени организации, които определят и следят за спазването на технически стандарти при изгражднето и експлоатацията на кораби и офшорни съоръжения. Нуждата от подобни организации се поражда главно от необходимостта от гарантиране на безопасността и сигурността на морската област по отношение на плавателните съдове и различните морски конструкции. Основната роля на подобни организации се определя главно в сертифицирането на кораби и...


» прочети още

Дефинициите, които всеки моряк трябва да знае съгласно ISM Code


11:08, 30 Декември 2013

  Целите към който IMO се стреми при въвеждането на International Safety Management (ISM) Code са:   осигуряване на безопастност и сигурност при работа на море;   обезпечаване набезопасността на хората работещи на море и предотвратяване на трудовите злополуки;   предотвратяване на замърсяване на околната среда и осигуряване на сигурността на кораба и товара.      ISM кодът  е приведен в действие, за да бъде...


» прочети още

Familiarization - запознаване на новия екипаж с кораба


07:35, 11 Декември 2013

 Новите членове на екипажа, които се присъединяват към кораба трябва да бъдат запознати с техните задължения, информацията касаеща сигурността и безопастносттана борда. Основната цел на запознаването е да се осведоми новия екипаж с важните процедури за безопасност, заемащи важно място на борда на кораба по време на работа или по време на извънредни ситуации.     Капитанът определя квалифицирано лице, отговарящо за обучението на новите членове на екипажа на...


» прочети още

Исторически преглед на IMO конвенции


17:24, 30 Март 2013

  Статистическият анализ предполага, че около 80% от всички транспортни произшествия са причинени от човешка грешка, на практика  се оказва, че всяко човешко действие или бездействие играе важна  роля в почти всяка злополука, включително  когато непосредствените причини са структурни или са повреди в оборудването.   Titanic   Потъването на "Титаник" след сблъсък с айсберг на 14 април 1912 е катализатор за приемането през 1914 г....


» прочети още