Борба с пожари на борда на кораб / част 1

Видяна: 26064 Етикети: Fire fighting, emergency organization on board

Борба с пожари на борда на кораб / част 1

 

   Цялостната организация при  гасене на пожар на борда на кораба се състои от няколко тима, като отговорността и ръководенето на операцията е изцяло на капитана.

 

  Въпреки, че задълженията на екипажа  варират за различнитекораби, обикновено старши помощника   отговаря за дейността на тимоветев местата за настаняване на екиапжа и пасажерите и на палуби пространство, аглавниятинженер е отговорен за операциите в и около машинното отделение . Екипажът е разделен на различни отбори като тим за гасене на пожар , тим за машинното отделение , технически  тим и такъв осигуряващ първа помощ .

 

   Организацията и юрисдикциите на бреговите дейнсоти,  варира за различните държавии може да включва цивилни или военни органи за спешни случаи . Начинът, по който хората  се справят с тази операция ще зависи и от това дали корабът е в открито море или в пристанище . Местните власти обикновено ангажират противопожарна охрана, която оказва необходимата помощ, в пристанища.

 

  Пожарите в морето обаче изискватмного по-голяма организация, която може да включва помощ от влекачи за борба с пожар и транспортиране на екипаж, пожарогасителна техникаи оборудване, транспортирано отразлични станции в района. Такива операции се координират от  множество юрисдикции  и нива.

 

  Планирани начини на действие или процедури, които имат за цел да помогнат и доведат инцидента до най-добрия възможен резултат, са задължителни на всички кораби. Това включва поставянето и координация на екипажа  поначин , увеличаващ  способността им да се справят с положението . Тези процедури включват:

 

  предупреждаване за възникнал пожар,  инструкции в случай на аларма, действия приконкретно  спасяването на човешки живот,  използване на „emergency escape breathing device“,  ограничаване на пожар, Използването на противопожарните врати, гасене на пожара.

 

  Първоначалното предупреждение на мостика е изключително важно .Това може да стане с помощта на автоматични и ръчни алармени системи .  На борда на всеки плавателен съд има авариен план , който обяснява смисъла на различните видове алармени сигнали, местоположението на противопожарните материали  и вашите специфични задължения,в извънредни ситуации .

 

 

Така наречения  „Еmergency escape breathing device- EEBD“ е лична дихателна маска , която осигурява на човека който я използва,  кислород за определен брой минути , с цел да му помогнат да избяга  в по-безопасна среда . Международната морска организация „IMO“изисква минимум два EEBD в спалните помещения, два  в машинното отделение, два резервни и едно , използвано за обучение на борда. Това означава,най-малко седем на борда на всеки  кораб .

 

 

  Основната цел на пожарникарите е да се ограничат и най-накрая да гасят огъня . Ограничаването на пожара се извършва чрез :

 

  Охлаждане  на стените на засегнатото помещение; Затваряне на вентилацията, Премахване на газови  бутилки и запалими течности  от района при възможност; Изключване на електрическа енергия.

 

  Противопожарни врати са предназначени за изолиране на отделните раздели на кораба от пожар и разпространение на  дим. Те трябва да работят чрез дистанционно затварящ механизъм , но и ръчно , в случай на прекъсване на електрозахранването . Противопожарни врати и клапи са  част от задължителната противопожарно учение на кораба.  

 

  Тъй като броят , вида и местоположението на вентилационните клапи, ще варира от кораб на кораб , членове на екипажа предварително да се запознаят с тях. Една от основните дейности, при пожарогасене е ограничаване на кислорода до засегантото помещение, с цел нарушаване цялостта на триъгълника на оа огъня-горимо вещество-кислород-запалител.

 

   Колкото по-скоро пожарогасителни операции се стартира , толкова  по-голямата са шансовете за успешеното и приключване. В някои части на плавателния съд , може да се избере между стационарни инсталации за борба с пожарите или използване наръчно оборудване, като маркучи и пожарогасители , като използването на първите се прави на места , къдетоима голям риск от разпространение .

 

  Всяко гасене на пожар, само по себе си определя висока  степен на риск, отностно хората и имуществото на около, за това всяко едно решение в такъв вид извънредна ситуация, трябва да бъде добре обосновано и разбрано от всички членове на екипажа.

 

  Комуникативни умения са важен фактор в нормалните  човешки взаимоотношения, не само на борда на кораба или в работна обстановка.  Важно е да се има предвид не само това, което казвате , но и как се казват неща.

 

Тонът на гласа ви и използването на езика на тялото са част от всекидневното общуване. Добрите лидери също са добри слушатели . Неразбиране лесно може да бъде породено , в ситуация, нормална за повечето търговски и пасажерски кораби,когато членовете на екипажа  са от различни националности.  При различниродни езици, те  се опитват да общуват на чужд език , тогава вероятността някой да остане неразбран е изключително голяма

Добави в SvejoНай-четено