Дефинициите, които всеки моряк трябва да знае съгласно ISM Code

Видяна: 10430

Дефинициите, които всеки моряк трябва да знае съгласно ISM Code

 

Целите към който IMO се стреми при въвеждането на International Safety Management (ISM) Code са:

 

осигуряване на безопастност и сигурност при работа на море;

 

обезпечаване набезопасността на хората работещи на море и предотвратяване на трудовите злополуки;

 

предотвратяване на замърсяване на околната среда и осигуряване на сигурността на кораба и товара.

 

 

 ISM кодът  е приведен в действие, за да бъде насаждана култура на безопасност в морето, на всички работещи в морския бизнес лица, чрез определяне на международни стандарти за постигане на целите поставени пред кода.

 

SOLAS приема кода през 1994 година, като го добавя към глава IX, до 1998 година голяма част от търговското корабоплаване се задължава да бъде в съотвествие с кодекса, а до 2002 ISM кодът става задължителен за всички членове на международната общност в корабоплаването.

 

За да бъде наложен  ISM кодът  е важно да се знаят дефинициите на няколко важни условия, които определят цялата структура. Ако стелица, работещи в сферата на корския бизнес, тогава трябва да знаете тези шест определения, които формират основната структура на кодекса ISM.

 

 

 

1. Safety Management System (SMS): системата за управление на безопасността при работа на море, структурирана и документираната система позволяваща на корабните компании и екипажи ефективно да прилагат политиката на безопастност и сигурност по отношение на кораба,  екипажа и на околната среда в открито море. Системата стандартизира и определя единни за компаниите разрешителни и насоки  за определен вид специфични дейности на борда на кораба, заявления и обща информация за правилата на работа.

 

2.Document of Compliance: Документа за съответствие е сертификат, издаден на корабната компания, която отговаря на всички изисквания на кодекса ISM. Документ за съответствие е един от най-важните документи на кораба, които често са проверяват по време на инспекция на държавния пристанищен контрол.

 

3. Safety Management Certificate (SMC): това е сертификат, предоставен на кораб, което означава, че компанията и нейният екипаж на кораби оперират в съответствие със системата за управление на безопасността (SMS). SMCтрябва да бъдат произведениот кораба, когато това е поискано от PSC.

 

4.Objective Evidence:Обективно доказателство е всяка форма на информация, записи или отчети на факти, които показват, прилагането на системата за безопасно управление от корабната компания и нейните кораби. Обективните доказателства, се основават на наблюдения, измервания или тестове, които са направени по време на одита, и които могат да бъдат проверени.

 

5. Non Conformity and Major Non-Conformity:Когато са налице обективни доказателства сочещи неизпълнение на специфично изискване, посочено от системата за управление на безопасността се счита, че е настъпило ситуация на несъответсвие.

 

Съществено несъответствие е изключително тежко положение, което представлява сериозна заплаха за безопасността на персонала, кораба, или за околната среда. Това показва, основен пропуск в ефективното и систематичното прилагане на кодекса ISM. Несъответствието ще изисква незабавни коригиращи действия, които трябва да бъдат предприети от ръководството на кораба.

 

6.Anniversary Date: Годишната датаможе да бъде определена като ден и месец на всяка година, която бележи изтичането на съответния сертификат или документ на кораба към кодекса ISM.

Добави в SvejoНай-четено