Курсове за работа на Ро-Ро и Пасажерски кораби

Видяна: 16817

 

Crisis Management and Human Behavior Training

 

Crowd Management Training

 

Safety Procedures for Passengers, Cargo and Hull Integrity on Passenger and Ro-Ro Passenger Ship

 

 


 

 

 Crisis Management and Human Behavior Training

 

 

 

Обхват на курса:

 

Курсът е предназначен да отговори на изискванията на STCW конвенцията, раздел V / 2, V / 3.Предназначен е за капитани, помощник-капитаните, главните механици, вторите механици и всички други лица, които са отговорни за качването и слизането на пътниците, така и за сигурността на пътниците при извънредни ситуации.

 

 

Цел на курса:

 

След успешно завършване на курса, обучаваните ще могат да:

 

  • Да организират безопасното движение на превозни средства и пасажери при качване и слизане от кораба;

  • Да контролират всички елементи на сигурността на товарите и целостта на корпуса

  • Да контролират дейността при извършване на работни дейности в товарните помещения

  • Да организират процедури при спешни случаи на борда

  • Да оптимизира използването на човешките ресурсите при работа и извънредни ситуации

  • Да контролират реакция при извънредни ситуации

  • Да създават и поддържат ефективни комуникации при работа и извънредни ситуации

 

Съдържание на учебната дисциплина:

 

Дизайн и структура на кораба, аварийни планове, процедури и действия; Оптимизация на човешките ресурси; Контрол извънредни ситуации; Човешкото поведение при извънредни ситуации; Създаване и поддържане на ефективни комуникации; Обучение  за Безопасност на пасажерите; Практически упражнения (упражнения)

 

Обща продължителност:  около един ден

Валидност:  Пет години

 

 


 

Crowd Management Training

Crowd Management Training, Familiarization with Passenger Ships, Communication in Emergency Situation and Use of Life Saving Appliances - STCW V/2, V/3

 

 

 

Обхват на курса:

 

Курсът е предназначен да отговори на изискванията на STCW раздел V / 2, V / 3, и се основава на насоките на ММО Курс Model 1.28. Базира се на минималните изисквания за обучение на капитаните, офицерите, рулевите моряци и другите членове на екипажа на ро-ро пътническите кораби и на пътнически кораби.

 

Съдържание на курса: 

 

Въведение в STCW '95; обучение по управление на тълпата; Опознавателна подготовка на кораба, Обучение по безопасност за екипажа.

 

Цел на курса:

 

След успешно завършване на курса, обучаваните ще могат да:

 

 

Да контролира тълпа или група хора  в извънредна ситуация на борда


 

Да намери съществените изисквания за безопасност и аварийно-спасителното оборудване на борда


 

Да комуникира ефективнос пасажерите в случай на аварийна


 

Да демонстрира използването на лични спасителни средства


 

Да отговарят за безопасност на кораба по време на работа и при при извънредени  ситуации


 

Обща продължителност: около един ден , девет часа

Валидност: Пет години

 

 

 

Safety Procedures for Passengers, Cargo and Hull Integrity on Passenger and Ro-Ro Passenger Ship

 

 

Обхват на курса:

 

Курсът е предназначен да отговори на изискванията на STCW раздел V / 2, V / 3, и се основава на насоките на ММО Курс Model 1.28. Базира се на минималните изисквания за обучение на капитаните, офицерите, рулевите моряци и другите членове на екипажа на ро-ро пътническите кораби и на пътнически кораби.

 

 

Цел на курса:

 

Съдържание на курса: 

 

Въведение в STCW '95;Процедури по товарене и разтоварване; Превоз на опасни товари; Осигуряване на товари Стабилност на кораба,  стрес изчисления Отваряне, затваряне и обезопасяване на отворите на корпуса;

 

 

Обща продължителност: около един ден , девет часа

Валидност: Пет години

Добави в SvejoНай-четено