Familiarization - запознаване на новия екипаж с кораба

Видяна: 34851 Етикети: emergency organization on board, безопасност на борда

Familiarization - запознаване на новия екипаж с кораба

 Новите членове на екипажа, които се присъединяват към кораба трябва да бъдат запознати с техните задължения, информацията касаеща сигурността и безопастносттана борда. Основната цел на запознаването е да се осведоми новия екипаж с важните процедури за безопасност, заемащи важно място на борда на кораба по време на работа или по време на извънредни ситуации. 

 

 Капитанът определя квалифицирано лице, отговарящо за обучението на новите членове на екипажа на кораба. Въпреки, че всички членове на екипажа, които се присъединяват към кораба трябва да преминат обучение стандартизирано по STCW, съществуват специфични инструкции и изисквания , характерни за всеки кораб по свое му.

 

Отговорния за подготовката и запознаването с кораба офицер дава представа на новодошлите за:

 

¦ Местоположение на неговата или нейната кабина, заедно с местонахождението на най-близкия авариен изход и пожарогасител

¦ Местоположение на спасителните жилетки и костюми за оцеляване във вода, заедно с инструкции как да се носи спасителна жилетка

¦ Разположение на пътищата за евакуация 

¦ Различни видове аларми на борда на кораба и насоки за това как да се справим с всички видове извънредни ситуации

¦ План за противопожарна защита на кораба

¦ Важни характеристики на сборните списъци-неговите или нейните задължения в списъка и по време на извънредни ситуации

¦ Инструкции при сигнал за напускане на кораба

¦ Действия в случай на  човек зад борда

 

 

Освен гореспоменатите точки, служителят трябва също да гарантира, че новите членове на екипажа са запознати или в най-скоро време ще получат достатъчно инфомация за:

 

¦ Инструкции за вдигане на тревога в случай на авария или злополука

¦ Основи на предотвратяване на пожари на кораба

¦ Различни видове пожарогасители и системи за пожарогасене - инструкции как де се използват 

¦ Работа при огън с водонепропускаеми врати и специфика на стационарните противопожарни системи на кораба

¦ Действия, които трябва да бъдат предприети в случай на спешни медицински случаи преди да бъде получена по-нататъшна медицинска помощ

¦ Важни инструкции за различни тренировки на кораби

¦ Важни документи и публикации на кораби

¦ Инструкции за SOLAS и MARPOL

 

 

 

 

Запознаване със трудовите задълженията

 

Това е нормална процедура на борда на корабите, като новите членове на екипажа биват  запознавани със задълженията си  от човек, определен за това, в повечето случаи отговорникът за отделният отдел или команда. Обучението включва:

 

¦ Всекидневните задачи, които новият член на екипажа трябва да  изпълнява

¦ Специфично оборудване, което трябва да бъде експлоатирано и поддържано

¦ Задълженията на специфичните наблюдатели на кораба

¦ Мястото където е поместена всяка конкретна инструкция по отношение на частите на машините на кораба, които новият член на екипажа трябва да знае

¦ Ако новият член принадлежи към палубната команда, той или тя ще бъдат запознати с навигационното оборудване, GMDSS, кормилната система, оборудването за акостиране, оборудването за обработка на товари и др.

¦ Ако новият член принадлежи към машинната команда, той или тя ще бъдат запознати с определените машини, процедурите за поддръжка, както и със специфичните задълженията на новопостъпилия


Освен с процедурите на изпълнение на вахтена службана море и в пристанище, новите членове на екипажа също ще бъдат информирани за всички постоянни нареждания от главния механик или капитана.

 

Други инструкции за безопасност

 

Отделно от задълженията и инструкциите за безопасност, офицера, отговарящ за обучението за запознаване, трябва да инструктира новите членове на екипажа по отношение на важни въпроси като:

 

¦ План за обработка  на отпадъците и как да се складира боклука на кораба

¦ План за предотвратяване на замърсяването на околната среда

¦ План за сигурността на кораба

¦ Баластен план за управление на водите

¦ Процедура за освобождаване на спасителна лодка

¦ Процедурата за освобождаване на спасителен сал

¦ Използване на морските сигнали и сигналните ракети при бедствие

 

 Трябва да се отбележи, че обучението за животоспасяващите приспособления и противопожарните уреди трябва да бъде завършено възможно най-скоро и не по-късно от 2 седмици след постъпването на кораба или според разпоредби на отделната компания-корабособственик.

Добави в SvejoНай-четено