Исторически преглед на IMO конвенции

Видяна: 7943

Исторически преглед на IMO конвенции

 

Статистическият анализ предполага, че около 80% от всички транспортни произшествия са причинени от човешка грешка, на практика  се оказва, че всяко човешко действие или бездействие играе важна  роля в почти всяка злополука, включително  когато непосредствените причини са структурни или са повреди в оборудването.

 

Titanic

 

Потъването на "Титаник" след сблъсък с айсберг на 14 април 1912 е катализатор за приемането през 1914 г. на първата Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS).

 Като договорът който се приема тогава предписва множество спасителни лодки и други мерки за безопастност.От тогава конвенцията е променяна през 1924, 1948, 1960 и 1974, именно поправките приети през 1960 година и в последсвие изменени и допълнени от 1974 дават вида на конвенцията, такв каквато я познаваме днес. Повече от 1500 пътници и екипаж загиват, а бедствието около трагичния инцидент  вдига толкова много шум около стандартите за безопасност, които са в сила, че правителството на Обединеното кралство, провежда конференция за развитие на международните правила. Конференция, на която присъстват представители на 13 държави, въвежда международни изисквания, занимаващи се с безопасността на корабоплаването за всички търговски кораби, предоставяне на водонепропускливи и огнеустойчиви прегради, животоспасяващи уреди и за предотвратяване на пожари, и противопожарни уреди за кораби, които превозват пътници. Друго изискване за кораби превозващи повече от 50 души, е да са оборудвани с уред за изпращане на радиограми. От тогава конвенцията е променяна през 1924, 1948, 1960 и 1974, именно поправките приети през 1960 година и в последсвие изменени и допълнени от 1974 дават вида на конвенцията, такв каквато я познаваме днес.

 

 

Torrey Canyon

 

Нарастването на транспортирания по море петрол оказва голямо влияние върху корабоплаването, като бедствието с „Torrey Canyon” от  Март 1967 г., в което 120 хиляди тона петрол изтичат в околната среда, демонстрира мащабността  на проблема. През следващите няколко години IMO въвежда серия от мерки, предназначени за предотвратяване на аварии на танкери и свеждането до минимум на последствията от тях. Други заплахи за околната среда, понякога са причинени от рутинни операции, като почистване на резервоарите за течни товари и обезвреждане на отпадъци в машинното отделение – понякога  по-голяма заплаха от случайно замърсяване. 

Най-важното от всички тези мерки е Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78). Тя обхваща не само случайно и оперативно замърсяване с нефт, но също така замърсяване с химикали, стоки в пакетирана форма, канализация, отпадъци и замърсяването на въздуха.

 

 

Международната конвенция за стандарти при обучение, сертифициране и водене на вахта на моряци International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers или STCWбива приета през 1978 година, като стандартизира квалификацията на екипажа на търговските кораби, като влиза в сила през 1984г.За първи път се появява еднакъв и единен критерий и мярка за обучени и сертификация на професионални моряци, до този момент тази задача е поверена изцяло на морските организации на отделните държави.

 

Добави в SvejoНай-четено