Какво са...корабите, полагащи тръби?

Видяна: 19983 Етикети: полагане на тръби, DYnamic Positioning

Какво са...корабите, полагащи тръби?

Плавателен съд, който помага при полагането и настройката на тръбопроводи по дъното на океана, се нарича кораб за полагане на тръби. Този вид кораби позволяват безпроблемна непрекъснатост на операциите в сондажни зони в открито море на преработвателни предприятия, разположени по крайбрежията, и като такъв е незаменима брънка от общата верига при офшорните  операции в добива и преработката на нефт.

В понятието  кораб-поставящи тръби,  се  включват всички  плавателни съдове, използвани за специфични експлоатационни цели,в това число и  всички онези кораби поставящи  тръби при  подводни операции.

 

Кораби, полагащи тръби: функции и характеристики:

 

Обозначени като "specified vessels", които да бъдат използвани в открито море,  тези корабите имат няколко структурни особености, включващи най-съвременните до момента технологични приспособления  и кранови системи с огромни капацитети на влачене както  DP / DYnamic Positioning/ система, която представялявт компютърна система автоматично поддържаща позицията на кораба изпозвайки собствните му винтове и тръстери или котви.

 

 

 

Наличието на тези приспособления бива необходимо, тъй като те помагат оптимално да се улеснят операциите по позициониране на тръби под вода, независимо от водната зона, където се извършват.

Друга основна строителна характеристика на корабите за полагане на тръби е, че тяхното структурно проектиране е уникално зависещо от   начина  на подводно позициониране на тръбите. Всяка от основните разлики на тези кораби могат да бъдат обяснени, както следва:

 

  • някои плавателни съдове имат механизъм, който позволява необходимата дължина на тръбите, да се развива като макара. Повреме на операциите по позициониране на тръбите, макарите от тръби се развиват до съвпадане с оперативните нужди.

  • плавателния съд за поставяне на тръби, който помага при подводно позициониране по начина на" S ” полагането, се нарича " S ”- полагащ кораб на тръби.

  • съоръженията за поставяне на тръбопроводи, които използват методологията на " J ” подводно полагане, се обозначават като " J ”-  полагащи плавателни съдове

 

Реденето на необходимата дължина на подводен водопровод в последните два посочени плавателни съда, се извършва в пределите на кораба, за разлика от тези, при които реденето на необходимите тръби се извършва от крайбрежието, така че да се намалят оперативните разходи.

 

 

 

 

Съществуват три основни методологии за полагане, които могат да бъдат използвани. Всяка една от тях може да бъде накратко описана:

 

  • Методологията"S-полагане" включва S-образна дъга от тръбопроводи, които след като се пуснат от кораба могат да бъдат позиционирани. Позицията на механизма на борда на кораба, за полагане на тръбите във водата е напълно хоризонтална, което позволява тръбите да заемат уникалната S-образна крива, от където идва и наименованието.

  • Методологията"J-полагане" се отнася до J-образна дъга от тръби, тъй като е извън кораба. За да се получи  J-образна крива, механизма за полагане на тръбите е поставен перпендикулярно на кораба, което позволява да се контролира кривата на тръбата, тъй като тя се спуска в необходимите дълбочини.

  • Последната методология на полагане включва използването на теглещи съдове, които се поставят на тръбопроводите на повърхността на водата, подкрепени с шамандури. С цел да се даде възможност на тръбите, да достигнат желаната дълбочина, след като са подходящо разположени в определената площ на водната повърхност, поддържащите шамандури са отстраняват.Този метод за позициониране на тръбите е много ефективен при всички видове водни зони, независимо от дълбочината на водата.

 

 

 

Кораби  полагащи тръби  спомагат за облекчаване на  постоянната нужда за  изпълнението нанеотложни проекти. Чрез тези съдове, някои морски операции стават все по-възможни.Корабите полагащи тръби са се превърнали в едни от най-големите свидетелства на технологичния напредък в подкрепа на каузата на жизненоважни морски операции.

 

Добави в SvejoНай-четено