Какво са ...IMO и ILO?

Видяна: 10769 Етикети: IMO

Какво са ...IMO и ILO?

Международната морска организация (IMO) е агенция на ООН, отговаряща за развитието за морската индустрия, устава и контрола на последната.


Това включва мерки, подпомагащи прилагането на изискванията за безопасност,запазване на околна среда,
технически сътрудничество, правни въпроси и сигурност.


IMO определя международни морски стандарти чрез редица конвенции, като трите основни са:

 

 • Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), обхващаща безопастността на море;
 • Standards of Training, Certification and Watchkeeping Convention (STCW)-определяща стандарти при обучението, сертификацията и правилата по време на дежурство за професионалните моряци;
 • Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от кораби (MARPOL)-занимаваща се с грижите за морската среда
   

 

Конвенциите на IМО, са от голямо значение за морските лица, тъй като те имат пряко въздействие върху условията на живот и работа. IMO се състои от представители на държавите на флага, ITF, което представлява интересите на морските лица,
както и организациите на корабната индустрия КОито обаче имат статут на наблюдатели т.е.могат да има принос в дискусиите,
но няма право на глас на всички решения, които трябва да бъдат взети.
ITF има постоянен представител на IMO, с цел гарантирането на интересите на моряците.

 

IMO обхваща следните области:

 

 •     Морска безопасност
 •     Защитата на морската среда
 •     Правни въпроси
 •     Техническо сътрудничество
 •     Насипни течности и газове
 •     Радиокомуникации и издирване и спасяване,
 •     Проектирането и оборудването на кораби
 •     Опасни товари, твърди товари и контейнери
 •     Противопожарна защита
 •     Изпълнението на изискванията на администрацията на флага
 •     Безопасност на корабоплаването
 •     Стабилност на товарните линии и на риболовни кораби за безопасност
 •     Стандарти за подготовка и моряците
   

Международната организация на труда (ILO) е агенция на ООН, която определя международно признати трудови стандарти за защита на правата на работниците. ITF ръководи работата на корабоплаването и рибарството синдикати в това партньорство.

 

ILO определя международните трудови стандарти чрез ключови международни споразумения:

 Декларацията за основните права на работното място (1998) е посветенa на правото на работниците да се организират и да се споразумяват ефективно за условията на труд, както и свободата от дискриминация и други основни трудови права.

 Осем  са основните конвенции на ILO  за покриване на основните права, изразени в декларацията,те се отнасят до:

                - Принудителен труд
                
- Свободата на сдружаване и защита на правото на организиране
                
- Правото на организиране и колективно договаряне
                
- Равно възнаграждение
                
- Премахване на принудителния труд
                
- Дискриминация (заетостта и професиите)
                
- Минимална възраст
                
- Премахване на най-тежките форми на детски труд

 

Приета през февруари 2006 г., Морската трудова конвенция на Международната организация на труда (IMO) определя минимални стандарти, осигуряващи  задоволителни условия на заетост на морските лица в света. Тя обединява и актуализации над 65 други инструменти на морския труд на IMO, и въвеждането на система за сертификация и инспекция, за да го защитят.


Морската конвенция по труда задължава със следното:

 

  Трудов договор, гарантиране на достойни условия на борда, условията на труд и живот, който  да бъде подписан от морското лице и корабособственика или представител на корабособственика.

 

 Месечно възнаграждение в пълен размер и в съответствие с трудов договор

 

 14-часова работна граница във всеки 24-часов период, 72 часа във всеки седемдневен период

 

  Корабособственикът е задължен да плаща,  репатрирането на  морските лица в случай на заболяване, нараняване, корабокрушение, несъстоятелност, продажба на кораба и така нататък.

 

 Специфични изисквания за живеене места за настаняване и отдих, включително минималните размери на стая, и задоволителни отопление, вентилация, санитарни помещения, осветление и болнично настаняване.

 

Достъп до бърза медицинска помощ на еклипажа, както  на борда, така  и в пристанище.

Добави в SvejoНай-четено