Какво е ...Автомобиловоз?

Видяна: 26031

Какво е ...Автомобиловоз?

  Автомобиловозите са тип кораби спадащи към т.нар RO-RO кораби /Roll on -Roll off/ и служат за превоз на продукцията на големите автмобилни компании. Освен автмобили товара често се състои и от камиони, багери и автобуси, както и не рядко контейнери и тежки товари.Таваренето и разтоварването на автомобиловозите се извършва чрез подвижни  рампи, с които този тип кораби са оборудвани,с помоща на спомагателни камиони, мотокари или влекачи за товара които не е самоподвижен.

През годините технологичните постижения са довели до усъвършенстването на този тип кораби и до разделянето им до две подкатегории: автомобиловози за превоз само на леки коли PCC/Pure car carrier/ и такива за авомобили , камиони и други PCTC/Pure Car and Truck Carrier/.

Конструктивно автмобиловозите се състоят от подвижни вътрешни рампи, при големите кораби които достигат 14-15 на брой, както и една или две външни рампи осигуряващи достъпа до вътрешните.

 

 

Въпреки своите бързина, гъвкавост и широко приложение в днешно време, този тип кораби имат редица особенности, несъобразяването с които водят до превръщането им в несигрни плавателни средства.

Специфичния дизайн и конструкцията на автомобиловозите са харектерни единствено за този тип кораби.Жилишните помещения при тях са раположени в най горната част на кораба което при лошо време води до дискомфор на пътниците и екипажа, а дори малка промяна на товара или корпуса  в ро-ро кораб може да се превърне в сериозна заплаха за стабилността на кораба.

Голямата надводна част на автмобиловозите, както и факта че товарните рампи се намират на водолинията са също част от технологичните особенности, проблем в които може да доведе до излючително бързото преобръщане на кораба.

Липсата на т.нар.bulkheads или вътрешни напречни прегради, наложено поради спецификата на товара намалява водонепроницаемите помещения т.е. при евентулана пробойна или навлизане на вода в част от кораба начина на отделяне на засегнатото помещение от вода или пожар се извършва по дължина на целия кораб.

Спасителните лодки при автомобиловозите също са разположени на последната палуба и като се има  пред вид височината на авомобиловизите  евентуалното  принудитлно напускане от страна на екипажа в следствие на авария се извършва иключително трудно в повечето случаи с помощта на т.нар.FreeFall спасителни лодки.

 

 

 

Подреждането и закрепването на товара е операция много важна за автомобиловозите, поради изключително натовареният график и малкото време на престой в пристанища са само част факторите които утежняват работата на екипажа.

В днешно време автомобиловозите заемат важна част от корабоплаването и световната икономика като цяло.

 

Добави в Svejo


Подобни обяви ( 6 резултата ):

НОВО ТЪРСЕНЕ ЗА ОБЯВАТА


Най-четено