Какво е ...Кораб за насипни товари?

Видяна: 21070

Какво е ...Кораб за насипни товари?

 

Основната дефиниция за Кораб за насипни товари или Bulk Carrier от 1999 година определена от " International Convention for the Safety of Life at Sea" е следната:

"a ship constructed with a single deck, top side tanks and hopper side tanks in cargo spaces and intended to primarily carry dry cargo in bulk" ,въпреки това обаче кораби предназначени за превоз на твърди непакетирани товари като медна руда, цимент, стомана,дървен материял, зърнени храни и много други са известни като Bulk Carriers /Кораби за насипни товари/.В наши дни  този тип кораби заема 40% от светвния търговски флот, като брутният тонаж /DWT/ на Корабите за насипни товари заема една трета от общия в световен мащаб.

  Корабите за насипни товари за разделени на няколко подкатегории споерд големината си и възможността за преминаване през основните морски канали, а имнно: Handysize, Handymax, Panamax и Capesize , като големината им може да варира от такива с под 10 000 DWT, до гиганските 400 000 DWT и повече.

  Най-големите в категорията са Capesize с големина над 80 000 DWT,като биват изпозвани главно за превоз на въглища и железни руди , за сметка на своята големина по брой кораби в световен мащаб , тази категория отсъпва значително на Handysize и Handymax корабите, които са плавателни съдове с големина до 60 000 DWT и заемат повече от половината от броя активни кораби за насипни товари в света.Третат категори -Panamax са кораби стриктно съобразени с размерите на Панамския канал , като големина те са някъде между категориите споменати по горе -с 80 000DWT.


 

  Кораби като тези биват проектирани и изграждани съгласно т.нар. Common Structoral Rules или общи правила, за стриктното спазване на които се грижи т.нар  Enhanced Survey Program, като този тип проверка обхваща най-вече корпуса на кораба.   Структурата на Корабите за насипни товари е съобразена с товара,за който са предназначени т.е. лесни за постояване и достатъчно надежни за съхранение итранспортиране на поверените им стоки.

 За улеснение при проектирането и построяването голяма част от този вид кораби са т.нар. single hull кораби , като двойното дъно и допълнителните дънни наклонени скулове, заедно с двонобордови подпалубни танкове при многотонажните кораби образуват по естествен начин трюмовете или помещаенията за превоз на товара , достъпа до който се осъществява от т.нар люкови или товарни закрити които са водонепроницаеми,а  начина на отварянето и затварянето им   може да бъде осъществен по няколко различни начина. Ширината на люковото закритие е приблизително 45% от ширината на кораба Броя на трюмовете варира в зависимост от гелемината на кораба, както  и броя на спомагателните кранове ако такива са налични. Машинното отделение е разположено в задната част на кораба както на повечето съвременни кораби, като разположение то се намира точно под настройката на плавателния съд.

 

 

 

Екипажът на корабите за насипни товари се състои от максимум 30 човека, като при малките кораби той не превишава дори 8 на брой, като командите се разделят на палубна, машинна и кетъринг или домакинска такава.

В наши дни страни като Гърция, Китай и Япония са сред водещите корабособственици на кораби за насипни товари.

Добави в SvejoНай-четено