Въведение в офшорната индустрия

Видяна: 9079

Въведение в офшорната индустрия

 Офшорната индустрия се състои от две основни подразделения, нефтo и газодобив и производство на вятърна енергия.


 Нефтената и газова промишленост е динамично и предизвикателно работното място, осигуряващо кариера с отлични възможности в широк диапазон от дисциплини по цял свят. Често в тежки условия на труд е нeобходимо въпреки различните националности на персонала да се гарантира висока културата на безопасност.

 Offshore е уникална и опасна работна среда, където опасностите са идентифицирани, оценени и контролират правилно, до колкото това е възможно. Основните  дейности извършвани в нефто и газодобива са четири, а именно: Проучване, Сондиране, Изграждане и Производство.

 

Формиране на нефт и газ


За 300-400 млн години, миниатюрни морски растения и животни са умрели и са били погребани на дъното на океана като с времето  те са  били покрити от слоеве тиня и пясък.

 


 


През милиони години останките били погребани дълбоко и по-дълбоко, като топлината и налягането, на които са били подложени  са ги превърнали във въглеводороди, т.е органични прости съединения, влизащи в състава на нефта и природния газ


Техниките на проучване който са разработени от геолозите включват въздушни снимки на особености на повърхността. Устройството всъщност изпраща шокови вълни по земята и ги отразяват обратно в инструменти за  измерване на земната гравитация и магнитното поле.


Сондажните кораби се  използват  за  нефт или газодобив, чрез пробиване на отвор в земната кора.  През годините, повечето кладенци  на сушата са открити и почти изчерпани, но след Втората световна война пробиване започва  в плитки води от платформи, поддържани от крака, установени  на дъното на морето. По -късно,  при усъвършенстването плаващите  платформи, дълбочината на сондажните дейности се увеличава  до 1000 м (3300 фута) или повече. Големи находища на нефт и газ са открити в офшорни зони, в Съединените щати, в Персийския залив, в Европа, предимно в Северно море, в Русия, в Баренцово море и Карско море и край Нюфаундленд и Лабрадор.

 

В процеса на извличане на въглеводородите, налягането в земните находища обаче намалява, така се достига точка при която останалата част от суровината е невъзможно да бъде извлечена, обикновено тази точка се достига при извличане на 1/3 от цялото количество в кладенеца. В последствие се налага използването на вода или въглероден  диоксид, които се „инжектират” в кладенеца с цел да „избутат” останалото количество нефт или газ, но дори и тогава повече от половината от залежите остават неизвлечени.

 

 

В усилията си да извлекат по-голяма част от петролните залежи, компании внедрават инжектиранто на химикали, добавяне на пара и дори запалване на друга суровина с цел повишаване на налягането.

 В наши дни често използвани са техники позволяващи на операторите хоризонтално пробиване, също както вертикалното такова. Този процес  намалява значително разходите за сондажни операции, като същевремнно  подпомага значително добива, въпреки това обаче въпросът за остатъчното количество на въглеводороди в кладенеца все още не е окончателно решен.

 

Извлечения  суров петрол се транспортира до рафинериите от тръбопроводи, шлепове и танкери. Транспортирането на природния газ се осъществява обикновено чрез тръбопроводи, тук значително усложнение се оказва факта че втечняването му става при много ниски температури (-161 °С ) което ускъпява траспорта му с  LNG  танкери.

Добави в SvejoНай-четено